RODINNÝ DOM

NA MIERU

= projekt navrhnutý podľa Vašich predstáv, pre Vaše potreby, priamo na Váš pozemok. Iba takto bude Váš dom

jedinečný.

Dispozícia na mieru v sebe skĺbi vízie klienta s tvarom pozemku a orientáciou na svetové strany. Je ideálne riešiť projekt tak, aby sa využilo čo najviac slnečných lúčov, aby sa využil potenciál pozemku na 100%. Návrh domu musí

rešpektovať

osobnosť stavebníka a preto by mal obsahovať prvky, ktoré sú pre budúcich užíva- teľov domu typické. Len takto si môžete vytvoriť osobné

puto

s novým domom.

NÁVRH INTERIÉRU

= zobrazenie Vašich
predstáv
a vytvorenie
realistickej
podoby Vášho interiéru... Návrh farebného a materiálového riešenia, výber vhodnej podlahy a zariadenia, ale aj detaily ako svietiedlá či doplnky. Pre náročnejších je tu možnosť navrhnúť nábytok
na mieru
a dopracovať vizualizáciu do realizačného projektu interiéru. Ten Vám pomôže dať zrealizovať návrh bezstarostne bez možnosti omylu na stavbe.